VALORI PROMOVATE

  • Profesionalismul- a fi cel mai bun în domeniul său de activitate
  • Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
  • Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
  • Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
  • Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
  • Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.