ŢINTELE STRATEGICE

Bazându-ne pe punctele tari precum calitatea umană şi profesională a cadrelor didactice şi experienţa profesională, cifra mare de şcolarizare, încercăm să rezolvăm problemele identificate prin atingerea ţintelor:

1.Eficientizarea activităţii didactice;

2.Asigurarea unui mediu educativ pentru elevii mai puţin motivaţi şi mai puțin susţinuţi de familie;

3.Promovarea activităţii didactice adaptate noilor cerințe educaționale;

4. Culturalizarea comunităţii în vederea integrării sociale.