Istoric

Şcoala  Gimnazială Nr. 1 Lereşti este situată pe DJ734 ce leagă oraşul Câmpulung de cabana Voina, fiind situată la ~5Km de oraşul Câmpulung.

Conform listelor realizate de Şcoala Normală se pare că la Lereşti se întâlnea încă din 1838 o şcoală unde învăţau copiii sătenilor, de la domnul învăţător Moise Nicolae.

Deoarece numărul de copii de vârstă şcolară a crescut după 1861, a fost necesar să fie construit un nou local de şcoală. Astfel a fost construită o şcoală pe lângă biserica „Sf. Voievozi”, lângă cea care arsese anterior, iar a doua şcoală a funcţionat într-o încăpere a Primăriei. Conform documentelor vremii, se pare că în acastă perioadă, preotul I. Ţuluca a avut şi funcţia de învăţător.

Între 1891-1893 aproape de poarta şcolii actuale s-a construit o şcoală care cuprindea două săli de clasă şi o cancelarie, iar în 1894 a fost ridicat un nou local de şcoală pe terenul din faţa primăriei-zona monumentului.

An de an, numărul elevilor creşte şi sunt menţionaţi în documentele vremii, numeroşi învăţători. S-a ajuns în situaţia în care a fost închiriată o cameră în sat unde învăţau copii. Biserica ,,Naşterea Maicii Domnului” se implică şi  donează pentru construirea unui nou local un teren cu o suprafaţă de 6920 m².

În 1916, în timpul primului război mondial, Şcoala Lereşti a fost distrusă de bombardamente, de aceea în 1916 şcoala funcţiona în săli închiriate de la N. şi Gh. Firică şi N.A. Pahonţu.

În 1918 la sfârşitul războiului au apărut ,,Eforii comunale” care s-au ocupat cu strângerea de fonduri pentru construirea unor noi localuri şi pentru alte dotări.

În 1923 un Comitet şcolar condus de If.N.Răcaru şi secretarul N.Popescu Schiaucu a folosit fondurile comitetului şi ale Cooperativei Râul Târgului şi a construit un local de şcoală, cunoscut astăzi sub numele de ,,Şcoala Veche,, un puţ cu apă potabilă făcut de Ion Sârbu Duca. Acest local dispunea şi de o grădină (teren care fusese cumpărat anterior de la Maria Ursea).

În anii următori la Lereşti au fost cursuri secundare şi primare pentru adulţi, o şcoală de fete şi băieţi (o clasă avea scenă pentru serbări), dar şi o şcoală de meserii, inclusiv o cantină. În 1935 Comitetul şcolar cu ajutorul contribuţiei sătenilor şi a fondurilor de la Cooperativa ,,Râul Târgului” a construit un alt local cu 4 clase  cunoscut din anul 1937 sub numele  ,,Şcoala de fete Sarmiza Bilcescu Alimănişteanu”. În 1938  cantina şcolară deservea 70-90 elevi. Multe legume erau cultivate chiar în grădina şcolii. Numărul de cadre didactice creşte an de an şi datorită creşterii numărului de elevi. În 1960 apar chiar clase paralele şi era necesară înfiinţarea unui nou local de şcoală. În 1967 este dată în folosinţă a treia clădire destinată preşcolarilor.

În 1971 şcoala a dispus de un atelier de tâmplărie, unde făceau practică elevii şcolii şi a fost deschis incă un local de şcoală. Numărul de laboratoare şi cabinete a crescut anual.

         În perioada 2011-2013 toate unitățile școlare de pe raza comunei Lerești au fost reabilitate cu finanțare externă și dotate cu mobilier nou. În satul Pojorâta s-a construit o grădiniță nouă pe o suprafață de 500 mp, finanțată de Banca Mondială. În satul Voinești s-a construit o clădire cu destinația ”Școală după școală”, tot cu finanțare externă, aceasta făcând parte dintr-un proiect integrat accesat de Comuna Lerești, de care beneficiază gratuit 20 de elevi în fiecare an școlar.             Din anul 2018 la Școala Gimnazială Nr.1 Lerești funcționează și o grupă de grădiniță cu program prelungit.