Acasa

,,Dorim ca şcoala noastră să ofere şanse egale pentru educație și cultură tuturor elevilor,indiferent de mediul cultural din care aceștia provin”

Şcoala  Gimnazială Nr. 1 Lereşti este situată pe DJ734 ce leagă oraşul Câmpulung de cabana Voina, fiind situată la ~5Km de oraşul Câmpulung.

Unitățile școlare de pe raza comunei Lerești au fost reabilitate cu finanțare externă și dotate cu mobilier nou. În satul Pojorâta s-a construit o grădiniță nouă pe o suprafață de 500 mp, finanțată de Banca Mondială. În satul Voinești s-a construit o clădire cu destinația ”Școală după școală”, tot cu finanțare externă, aceasta făcând parte dintr-un proiect integrat accesat de Comuna Lerești, de care beneficiază gratuit 20 de elevi în fiecare an școlar. Din anul 2018 la Școala Gimnazială Nr.1 Lerești funcționează și o grupă de grădiniță cu program prelungit.

VIZIUNE

Viziunea noastră este să oferim tuturor beneficiarilor acces la o educație de calitate, care să facă posibilă atingerea potențialului maxim pentru fiecare în parte. Ne dorim să asigurăm recunoașterea și garantarea drepturilor beneficiarilor de a-și păstra, dezvolta şi exprima identitatea etnică, culturală, lingvistică şi religioasă.

ŢINTELE STRATEGICE

Bazându-ne pe punctele tari precum calitatea umană şi profesională a cadrelor didactice şi experienţa profesională, cifra mare de şcolarizare, încercăm să rezolvăm problemele identificate prin atingerea ţintelor:

1.Eficientizarea activităţii didactice;

2.Asigurarea unui mediu educativ pentru elevii mai puţin motivaţi şi mai puțin susţinuţi de familie;

3.Promovarea activităţii didactice adaptate noilor cerințe educaționale;

4. Culturalizarea comunităţii în vederea integrării sociale.

VALORI PROMOVATE

  • Profesionalismul- a fi cel mai bun în domeniul său de activitate
  • Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
  • Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
  • Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
  • Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
  • Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.